Mimarların minareden, minarenin mimarlardan çektiği…

Cami mimarisinin, modern mimarlar tarafından modernize edilmesine yönelik çabalar günümüzde hala sürmektedir. Türkiye’de yaygın olarak tekrarlan klasik Osmanlı camisi tipolojisinin üzerine, “cami” olarak kabul görecek yeni mimariler üretmeye çalışan mimarlar iki baskın yolda ilerlemektedir denilebilir. Birincisi Continue reading

sdmim’in İstanbul Tarihi Yarımadası’nın geleceği üzerine bir yazısı:

Hattat İzzet Sokak mı? Nerede?

 

  Geriye miras olarak bırakacağı malı biriktiren köy kökenli bir kültür ile, göçebe bir kültür veya bir aşkınlık kültürü -burada ikisi aynı şey demektir- arasındaki zıtlık, belki burada görülmektedir.  Bir taraftan Roma’nın kuruluşunda Continue reading