Murat Menteş ve Baş Mimar Arayışı

Geçen aylarda ülkemizi meşgul eden Çamlıca Cami’si hakkında bir yazı yayınlamıştık:

Çamlıca’ya kendini inşa etmeyen kalmasın!

Yazı, cami yarışmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuca birçok kesimden gelen itiraz biçimi ile ilgiliydi. Fatih Altaylı örneğini vererek yaptığımız eleştiride mimar olsun olmasın birçok kişinin kendi çözüm reçetesini vermesi dikkatimizi çekmişti. Continue reading

Ferdiyet üzerine 3 nokta

       Georg Simmel-Metropol ve Zihinsel Yaşam ve Turgut Cansever-Şehir, denemeleri üzerinden bir karşılaştırmalı okuma.

Ferdiyet ve birey hareketleri ya da etkilenimi üzerine, ne birbirine çok yakın ne de birbirinden çok uzak diyebileceğimiz iki farklı bakış açısı.

Georg Simmel, metropolde hayatını idame ettirmeye çalışan insanı ve içinde bulunduğu durumu olumlu ya da olumsuz herhangi bir bakış açısıyla bakmadan sadece anlamaya çabalarken, Turgut Cansever şehirlerin farklı coğrafyalarda özellikle de Osmanlı topraklarındaki gelişimi üzerinden birey hareketlerine ve Continue reading

Dücane Cündioğlu Bir Söz Dedi

Türkiye, büyük çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu bir ülke.

Dünya, globalleşen ve üzerinde bulunan insanların her geçen gün daha da birbirine yaklaştığı ve aynı çatı altında yaşadığı modern bir gezegen.

Continue reading