Ahmet Hamdi Tanpınar 1949′da ne dedi?

“Bir Beethoven, bir Wagner, bir Debussy, bir Listz, bir Borodine bu gördüğü ebediyet yıldızından ne kadar ayrı insanlardı. Onların çılgın hiddet ve kinleri, bütün hayatı kendisi için hazırlanmış bir sofra zanneden iştahları ve bunları tek başına yüklenebilmek için imkânsız bir Atlas gayretiyle gerilmiş gururları, Continue reading

Türkiye Mimarlık Ortamına Kekekemelik Yaşatacak Bir Yaklaşım ve Proje

Kampüs Tasarımında Kimlik ve Yeni Arayışlar

 

 

- İlk bakış ve o anda alışkanlıkla “ucuz tarihselcilik” yaftası vurmak için açılan ağzın “ama bi’ dakka bu proje başka bibişşey” cümlesiyle kapanması durumu.

 

İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yarışması birinci projesi. Mi’mar Mimarlık

 

 

sdmimproje