“İslam sanatı mücerrettir ama aynı zamanda şairâne ve latiftir, itidal ve görkemle örülmüştür… İslam sanatı, bitki örtüsünün coşkulu bolluğunu kristallerin saf ve soyut keskinliği ile birleştirir: Girişik bezemelerle süslü bir minberde hem bir bahçeden hem bir kar tanesinden izler vardır. Mâhiyetlerin bu terkibi, fikirler hendesesinin, sûretlerin alevi altında saklandığı Kur’ân’da zaten mevcuttur. Tevhîd fikriyle devamlı meşgul olan İslam bir vechesiyle de çölün sadeliğini, beyazlığını ve haşinliğini taşır. Bu sanatta da tezyinâtın billur hazzı ile yer değiştirir.”

Frithjof Schuon – Spiritual Perspectives and Human Facts

sdmimproje