İhsan Fazlıoğlu 2008′de ne dedi?

 

“Bir kişi yaşadığı topraklarda yerli mi, yabancı mı, gezgin mi, işgalci mi yahut sömürgeci mi olduğunu öğrenmek istiyorsa mensup olduğu anlam-değer dünyasının o topraklardaki işâretlerine ne kadar âidiyet duyduğuna bir baksın. Bu bakış ona hakikatı fısıldayacaktır.”

İhsan Fazlıoğlu – Kendini Aramak

sdmimproje