Marshall Berman 1982′de ne dedi?

“Kapitalizmin sorunu, her şeyde olduğu gibi burada da, yarattığı insani olanakları yok etmesindedir. Herkesin kendini geliştirmesini teşvik eder, hatta bunu zorlar. Ama ancak insanlar sınırlı ve çarpıtılmış şekillerde gelişebilirler. Piyasanın kullanabileceği özellik, güdü ve yetenekler (çoğu zaman yeterince olgunlaşmaya fırsat bulamadan) gelişmeye itelenir ve geride hiçbir şey kalmayana değin sıkılır, suyu çıkarılır. Bunun dışında, içimizde pazarlanması mümkün olmayan ne varsa ya zorbaca bastırılır, ya kullanılmamaktan körelir ya da hayata geçecek fırsatı bile bulamaz.”

Marshall Berman – Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor

sdmimproje