Muhammed Esed 1954′te ne dedi?

“Dışarısı süssüz ve çıplak, içerisi zengin ve tantanalı böyle bir evi hayatımda ilk kez görüyordum; fakat o zaman öğrendim ki, bu ev yalnız Suriye’de değil, Irak’ta, geleneksel meskenlerin tipik bir örneğiydi. İlk zamanlar Arablar da, İranlılar da oturdukları evlerin dış görünüşüne pek önem vermiyorlardı; ev demek, içinde yaşanılan yer demekti; fonksiyonalizmden apayrı bir şeydi. Kendi duygularına karşı güvensiz ve çarpık bir romantizme düşkün Batılılar, günümüzde ev yerine, insanın ‘evim’, ‘yuvam’ diyebileceği bir yerde barınma zevkini bilim-teknoloji idealinin pençesinde kurban ederek, sanayi kentlerinin varoşlarında işçi siloları inşa ediyorlar. Arablar ve İranlılar ise düpedüz ev inşa ediyorlar; veya en azından düne kadar ev inşa ediyorlardı.”

 

Muhammed Esed’in, 1920′lerde Suriye’de ziyaret ettiği bir ev üzerine yazdıkları. – Mekke’ye Giden Yol

sdmimproje