modernitepizzameskenaforizma + soru işareti

Modernite kişinin pizza ile kurduğu ilişkide gizlidir denebilir mi? Tüketicinin, küresel ölçekte tüketilen bir yiyecek “ürün” olan pizzayı yemeyi içselleştirmesi, ekmeğin kutsal bir şey olduğu olgusunu önemsememesi ve pizzanın kenarını hedonisitik ve de pragmatist bir yönelimle gereksiz bulmasından ötürü yemeyip Continue reading