Düş yolları temizlenmeli.

İBRÂHÎM

ibrâhîm
içimdeki putları devir
elindeki baltayla
Kırılan putların yerine
yenilerini koyan kim

güneş buzdan evimi yıktı
koca buzlar düştü
putların boyunları kırıldı
ibrâhîm
güneşi evime sokan kim

asma bahçelerinde dolaşan güzelleri
buhtunnasır put yaptı
ben ki zemansız bağçeleri kucakladım
güzeller bende kaldı
ibrâhîm
gönlümü put sanıp da kıran kim

Asaf Halet Çelebi

 

“Müslüman sinema yapabilir mi?” Dediğimizde insanlar dehşete düşüyor. Dehşete düşüyor çünkü içinde yaşadığımız sistemin dışına çıkabileceğimize dair düşünemiyor dolayısıyla da hayal bile kuramıyoruz. Oysa yanlış olduğuna inandığınızda alışkanlıklarınızı ve inandıklarınızı bırakmak onları yenileriyle yer değiştirmek veya zihni nadasa bırakmakla güzellikler yetişebilir. Yeni dünyalar kurulabilir.

Sinemanın yapılamayacağını düşünmek sinemayla birlikte birçok farklı alanı da etkiliyor. Continue reading

Müslüman sinema yapabilir mi?

“Müslüman sinema yapabilir mi?” Sorusu içeriği itibariyle birçok alanı ilgilendiriyor. Bununla birlikte cevabı da birden fazla sebep-sonuç ilişkisine bağlı. Bu sebeple anlaşılabilir olması adına metni maddeler halinde toparlayarak yazmaya çalışacağız. Continue reading

Ferdiyet üzerine 3 nokta

       Georg Simmel-Metropol ve Zihinsel Yaşam ve Turgut Cansever-Şehir, denemeleri üzerinden bir karşılaştırmalı okuma.

Ferdiyet ve birey hareketleri ya da etkilenimi üzerine, ne birbirine çok yakın ne de birbirinden çok uzak diyebileceğimiz iki farklı bakış açısı.

Georg Simmel, metropolde hayatını idame ettirmeye çalışan insanı ve içinde bulunduğu durumu olumlu ya da olumsuz herhangi bir bakış açısıyla bakmadan sadece anlamaya çabalarken, Turgut Cansever şehirlerin farklı coğrafyalarda özellikle de Osmanlı topraklarındaki gelişimi üzerinden birey hareketlerine ve Continue reading