What do Fight Club and Dhikr Ceremony Tell to Architecture, Life and City Planning?

“We’re the middle children of history, man! No purpose or place. We have no great war. No great depression. Our great war’s a spiritual war. Our great depression is our lives.” 

 

                                                                                             Tyler Durden -  Fight Club

 

When the day comes, you can also hear (what we already heard): “I need a fight club as well.”

It is constantly said that the satisfaction which is trying to be obtained by materialistic units is not enough for human beings after some time. Maybe soul (Razi is the one who identifies the soul as a separate unit among Islam philosophers) needs the satisfaction.

To be able to reach the spiritual satisfaction, Continue reading

gel seninle mimarlık inşa edelim (sorna yıkarız)

Eagleton (1987) : “Modernite, Lyotard’ın gözünde yalnızca terörist aklın hikâyesi gibi, Nazizm ise bütüncül düşüncenin ölümcül son durağından farksız bir şey olarak, görünüyor. Bu pervasız çarpıtma, ölüm kamplarının, başka şeylerin yanı sıra, barbarca bir irrasyonalizmin sonucu olduğunu görmezlikten gelir: aynen postmodernizmin kendisinin bazı yönleri gibi, tarihi çöpe atan, akılcı tartışmayı reddeden, politikayı estetikleştiren ve her şeyin kaderini hikâyeyi anlatanların karizmasına bağlayan bir irrasyonalizmin.”

1.

Dönem itibariyle midir ki, Continue reading

Dövüş Kulübü ve Meşk Ayini; Yaşama, Mimariye ya da Şehirciliğe Dair Neler Anlatır?

“We’re the middle children of history, man! No purpose or place. We have no great war. No great depression. Our great war’s a spiritual war. Our great depression is our lives.”

-
“Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız, bir amacımız ya da bir yerimiz yok, ne büyük savaşı yaşadık ne de büyük buhranı. Bizim savaşımız ruhani bir savaş. En büyük buhranımız hayatlarımız.”

                                                                    Tyler Durden -  Fight Club | Dövüş Kulübü

Gün olur siz de duyabilirsiniz (biz duyduk) :  “Benim de bir dövüş kulübüne ihtiyacım var.”

Continue reading