Ferdiyet üzerine 3 nokta

       Georg Simmel-Metropol ve Zihinsel Yaşam ve Turgut Cansever-Şehir, denemeleri üzerinden bir karşılaştırmalı okuma.

Ferdiyet ve birey hareketleri ya da etkilenimi üzerine, ne birbirine çok yakın ne de birbirinden çok uzak diyebileceğimiz iki farklı bakış açısı.

Georg Simmel, metropolde hayatını idame ettirmeye çalışan insanı ve içinde bulunduğu durumu olumlu ya da olumsuz herhangi bir bakış açısıyla bakmadan sadece anlamaya çabalarken, Turgut Cansever şehirlerin farklı coğrafyalarda özellikle de Osmanlı topraklarındaki gelişimi üzerinden birey hareketlerine ve Continue reading