Titus Burckhardt 1976′da ne dedi?

“Civardaki tepelerden birinden bakıldığında Fez şehri tümüyle türdeş bir görüntü arzediyor, fakat küplerden oluşan bu küme aslında hiç de monoton değil. Bir kaya kesitinde görülen kristaller gibi son derece doğal bir havası var. Tek tek evlerin hatları ve avlu etrafına kümelenen bölümleri güçlükle seçiliyor. Şehir, Ümmet’i yansıtır, ki Ümmet’in iki yönü vardır: Bir yanıyla, İslamiyet insanlar arasında ayrım kabul etmeyen dini ve sosyal bir yasaya boğun eğmektir; bu açıdan, tıpkı tek tek evlerin tüm yapılar kümesinde kayboluşu gibi birey de kollektif olanın içinde erir. Öte yandan, İslamiyet her bir müminin özerkliğini kabul eder, her koca ailesinin imam‘ıdır ve namazda cemaate önderlik eden kişininkine benzer bir rolü vardır. Kur’an’a göre bir müminin kendisi, ailesi, mal varlığı harem yani kutsal ve dokunulmazdır. İşte etrafı kapalı fakat göğe açık olan Arap Müslüman evi özerkliğiyle kutsallığın bu boyutunu yansıtır.”

 

Titus Burckhardt – Fez

sdmimproje