Ah evropa…

Bir mimarlık okulunun yükses lisans düzeyinde gerçekleşen dersinde (ki anlatacağımıza benzer hadiseler farklı okullarda ve ortamlarda sürekli tekrarlanır) öğrencinin birinin projesi hakkında sınıfta ciddi bir tartışma kopar. Sesler yükselmiş ve fikirler havada uçmaya başlamıştır. Projenin tartışılan noktası hakkında “olabilir”ler, “olamaz”lar ya da “kısmen doğru”lar farklı kafalardan çımaktadır. Derken bir öğrenci projede bahsi geçen tasarıma ait benzer bir uygulamayı İtalya gezisi sırasında gördüğünü belirtir. Bunun üzerine doğan kabullenmeyi ve uzun sessizliği varın siz düşünün. Mesele çözülmüştür. Avrupa yapmışsa doğrudur!

Türkiye mimarlık ortamına çok yüklendiğimiz düşünülmesin. Aslında ortada bir kızım sana söylüyorum gelinim sen anla duruma da olduğunu görmeliyiz. Zira Avrupaları gezip benzerlerini burada uygulamaya çalışan, özellikle belediye başkanları ve devlet yetkililerinin hali daha da acı görünür.

Ne diyelim ki ah evropa! derdimize bin çare…

 

bkz. Doğrudur, Türkiye’de Mimarlar Toplu Halde Gülerler

bkz. TÜRKİYE MİMARLIK ORTAMI DERİNLİKSİZ Mİ?

 

sdmimproje